Υποέργο 1

Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων πυλών ενημέρωσης κοινού για λόγους πολιτικής προστασίας περιμετρικά του Υμηττού.