Υποέργο 1

Προμήθεια και τοποθέτηση νέων δεξαμενών πυρόσβεσης,