Υποέργο 1

Προμήθεια 15 πυροσβεστικών οχημάτων 4x4 τύπου pickup χωρητικότητας 500 λίτρων νερού