Υποέργο 2

Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για την ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης στους Δήμους Μέλη του Συνδέσμου (ενδεικτικά περιλαμβάνονται όργανα γυμναστικής, παιδικής χαράς, πιστοποίηση των παιδικών χαρών, ξύλινα κιόσκια, ξύλινοι τραπεζόπαγκοι (με στέγη και χωρίς στέγη), ξύλινα παγκάκια, ξύλινοι κάδοι, πράσινες γωνιές στις εισόδους του ορεινού όγκου.