Το 2ο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης

Το 2ο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης